Friday, December 7, 2012

desa bhaashalandu telugu lessa


ఉన్మత్తమోత్తములందు  చెరుగిడుతున్న భావరేఖ్యము 
మెత్తని అక్షదర్శకులయ్యె చేష్టలుడిగిన నిపుణుల్విదేశంబునకేగి 
వితరణమయ్యె నాడు నేడు అంకుశంబు లేని మదపుటేనుగుబోలు 
అచింతితత్యం కాదిది.. తేరుసారధింగానేనుండ పోరుగెల్వ నీవు  సిద్ధమా?

No comments: